د ر پاییز سال جاری دوره آموزش شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی » در محل آمفی تئاتر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شد مدرس این دوره آقای رسول امید بود و شرکت کنندگان در دوره نیز بیش از 80 تن از اعضای هیات علمی و کارشناسان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بودند   
آخرین جستجو ها